CONTACT US ON 800 2000 [TOLL FREE]
link to www.facebook.com
Follow us on Twitter
link to www.linkedin.com
link to www.facebook.com
 

Post Codes

HHOHHO REGION MANZINI REGION SHISELWENI REGION LUBOMBO REGION
Mbabane H100 Manzini M200 Nhlangano S400 Siteki L300
Swazi Plaza H101 Kwaluseni M201 Hlatikhulu S401 Simunye L301
Sandla H102 Matsapha M202 Kubuta S402 Maphiveni L302
Eveni H103 Ludzeludze M203 Eluqolweni S403 Lomahasha L303
Motshane H104 Malkerns M204 Esandleni S404 Ehlane L304
Ngwenya H105 Luyengo M205 Ntjaneni S405 Ngomane L305
Ezulwini H106 Mankayane M206 Mahamba S406 Shewula L306
Lobamba H107 Encabaneni M207 Dwaleni S407 Mpaka L307
Piggs Peak H108 Mahlangatsha M208 Mhlosheni S408 Tshaneni L308
Bulembu H109 Luve M209 Hluti S409 Mhlume L309
Enkhaba H110 Mhlatuze M210 Lavumisa S410 Vuvulane L310
Mayiwane H111 Sithobela M211 Matsanjeni S411 Big Bend L311
Herefords H112 Kandinda M212 Magubheleni S412 Matata L312
Ngonini H113 Mzimpofu M213 Dumako S414 Nsoko L313
Entfonjeni H114 Siphofaneni M214 Gege S413 Sivunge L314
Mhlambanyatsi H115 Croydon M215 Sigwe S415 Mpholonjeni L315
Bhunya H116 Sidvokodvo M216 Maphungwane L316
Siphocosini H117 Kaphunga M217 Mambane L317
Dlangeni H118 Phocweni M218
Sandlane H119 St Georges Barracks M219
Emangweni H120 Mliba M220
Emsahweni H121 The Hub M223
Mahlanya H124
Ebuhleni H125
The Gables H126

Contact Us

Phutfumani Building, Mahlokohla Street, Mbabane
(00268) 2405 2000
800 2000 (TOLL FREE)
800 2001 (SWAZIPOST TOLL FREE)
(00268) 2405 2020
© 2022 Swaziland Post and Telecommunications Corporation (SPTC)
All Rights Reserved. Terms & Conditions.
Designed and Managed by Onswaziline